Pradinis
DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

ECC DUK cover
Europos vartotojų centrai nagrinėja skundus tarp vartotojų (fizinių asmenų) ir pardavėjų (juridinių asmenų), reziduojančių skirtingose Europos Sąjungos valstybėse bei Islandijoje ir Norvegijoje. Turėtumėte kreiptis į Europos vartotojų centrą, veikiantį Jūsų gyvenamosios vietos valstybėje.
 • Informaciją apie Jūsų, kaip vartotojo, teises ir galimybes ES
 • Nemokamą konsultaciją Jūsų konkrečiu atveju
 • Supažindina su ES ir nacionalinės teisės normomis, ginančiomis vartotoją
 • Bendradarbiaudamas su kitų ES šalių Europos vartotojų centrais padeda taikiu būdu išspręsti skundą (ginčą)
 • Padeda siekti kompensacijos už patirtus nuostolius
 • Jeigu skundo (ginčo) nėra kompetentingas išspręsti, nukreipia į atitinkamą instituciją.
 • Maisto produktai;
 • Statybos paslaugos;
 • Nekilnojamasis turtas;
 • Farmacijos produktai;
 • Finansinės paslaugos;
 • Draudimo paslaugos;
 • Medicininės paslaugos.

Taip pat nenagrinėjame ginčų tarp Lietuvoje reziduojančių vartotojų ir Lietuvoje registruotų pardavėjų. Dėl šių skundų turėtumėte kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą – www.vvtat.lt

Galite užpildyti elektroninę skundo formą čia, o jei turite daugiau nei 4 dokumentus, kuriuos galite prisegti prie formos, siųskite juos paštu info@ecc.lt kartu nurodydami skundo pateikimo numerį.

Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, pardavėjas privalo įvykdyti užsakymą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kitos dienos, kai vartotojas pateikia užsakymą. Jeigu užsakytos prekės nebuvo pristatytos, vartotojas turėtų pirmiausiai kreiptis į pardavėją ir jį apie tai informuoti. Derėtų nurodyti užsakymo atlikimo datą, pridėti atlikto užsakymo patvirtinimo, apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas bei nurodyti Jūsų reikalavimą dėl prekių pristatymo ar pinigų grąžinimo. Jei kitoje ES šalyje, taip pat Norvegijoje ar Islandijoje veikiantis pardavėjas per protingą laiko tarpą atsakymo nepateikia arba bendradarbiauti atsisako, siūlytume apie tai informuoti mus – Europos vartotojų centrą.

Kaip atlikote mokėjimą?

Jei mokėjote per tam tikras mokėjimo sistemas, pvz. PayPal, nepraleiskite 45 dienų termino skundui pateikti per pačią mokėjimo sistemą.

Atsiminkite, kad galite kreiptis į savo banką ir pasiteirauti dėl galimybės susigrąžinti pinigus per juos.

Kiekviena pirkimo-pardavimo perkant internetu sutartis numato mažiausiai 14 dienų terminą (pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kai prekes gavote, jeigu informacija prieš sudarant sutartį buvo patvirtinta Jūsų raštu), per kurį Jūs galite atsisakyti sutarties, nenurodydamas priežasties, ir Jums nebūtų taikoma nuobauda. Vienintelis mokestis, Jums atsisakius sutarties, gali būti tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Jei pasinaudojote sutarties atsisakymo teise, pardavėjas privalo grąžinti Jūsų įmokėtas sumas be jokio papildomo mokesčio per 14 dienų.

Tam tikrų kokybiškų prekių, pirktų internetu, grąžinti apsigalvojus negalima.

Negalite atsisakyti:

 • paslaugų teikimo sutarčių, su vartotojo sutikimu pradėtų vykdyti dar nesibaigus septynių darbo dienų terminui, per kurį vartotojas gali atsisakyti sutarties, nenurodydamas priežasties, ir jam nebūtų taikoma nuobauda;
 • prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sutarčių, kurių kaina priklauso nuo tiekėjui nepavaldžių finansų rinkos svyravimų;
 • prekių, kurios buvo pagamintos pagal vartotojo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram vartotojui, arba dėl savo kilmės negali būti grąžintos, yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas, tiekimo sutarčių;
 • vaizdo ar garso įrašų arba programinės įrangos tiekimo sutarčių, jeigu šios prekės buvo vartotojo išpakuotos;
 • laikraščių, periodinių leidinių ir žurnalų tiekimo sutarčių;
 • žaidimų ir loterijų sutarčių.

Taip pat grąžinimo nuostata netaikoma sutartims:

 • susijusioms su finansinėmis paslaugomis;
 • sudarytoms naudojant automatus arba automatizuotose prekyvietėse;
 • sudarytoms su telefoninio ryšio operatoriais, naudojantis viešaisiais mokamaisiais telefonais;
 • susijusioms su nekilnojamojo turto statyba, pardavimu arba kitomis teisėmis į nekilnojamąjį turtą, išskyrus nuomą;
 • sudarytoms aukcione;
 • sutartims dėl maisto, gėrimų ar kitokių kasdienio vartojimo prekių tiekimo į vartotojų namus, jų gyvenamąją ar darbo vietą, kurį atlieka nuolatiniai prekybos agentai;
 • sutartims dėl apgyvendinimo, transporto, maitinimo ir laisvalaikio paslaugų suteikimo, kurias sudarius tiekėjai įsipareigoja suteikti minėtas paslaugas tam tikrą dieną arba per tam tikrą laikotarpį.

Pagal įstatymus pirkėjas tokiu atveju neprivalo sumokėti už prekes ar jų siuntimą, tačiau turi užtikrinti jų kokybę iki prekių grąžinimo prekių pardavėjui. Gavę neužsakytą prekę iš karto apie tai informuokite pardavėją. Jei jokių prekių neužsakėte ir atsiųstų prekių pardavėjas neatsiima, turite teisę gautą prekę pasilikti ir už ją nemokėti.

 • Kituose interneto puslapiuose paieškokite atsiliepimų apie pardavėją;
 • Remkitės savo draugų, šeimos narių patirtimi;
 • Patikrinkite, ar internetinis puslapis, kuriame Jūs norite apsipirkti, turi pasitikėjimo ženklą (angl. Trustmark), o jei turi, ar tikrai priklauso pasitikėjimo programai;
 • Stenkitės nemokėti už prekę iš anksto;
 • Būkite atidūs, jeigu Jums pardavėjas siūlys pernelyg mažą kainą ar įtartiną apmokėjimo būdą.
Kai nenustatytas daikto kokybės garantijos terminas, pirkėjas reikalavimus dėl daikto trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 metus nuo daikto perdavimo dienos. Kartais sutartis gali numatyti ir ilgesnį terminą.

Įsigijus prekę už Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos ribų dėl Jūsų teisių gynimo galite kreiptis tinklapiuose
econsumer.gov bei consumersinternational.org

Keleiviai turi turėti patvirtintą rezervavimą atitinkamam skrydžiui, atvykti registruotis iš anksto raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) nurodyta tvarka ir laiku, arba, jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko. Keleiviai turi turėti skrydžiui reikalingus asmens dokumentus, būti susipažinę su aviakompanijos taisyklėmis.

Atidėjus skrydį arba Jus atsisakius vežti, atšaukus skrydį ir Jums pasirinkus laukti kito skrydžio, Jums turi būti pasiūlyta:
 • maisto ir gaiviųjų gėrimų, atsižvelgiant į laukimo laiką;
 • apgyvendinimas viešbutyje tais atvejais, kai būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų, arba kai būtina pasilikti ilgiau nei buvo numatęs keleivis;
 • transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį ar kita) ir atgal;
 • du kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso ar fakso pranešimus arba elektroninius laiškus.
! Jei vežėjas to nesuteikia, galite kreiptis į jį raštu, pateikdami pretenziją su prašymu grąžinti turėtas išlaidas, todėl būtinai išsaugokite visus pirkimo čekius ir skrydžio bilietus. Naudinga oro uoste pasiimti pažymą apie įvykusį incidentą – atidėtą ar atšauktą skrydį ir pan.

Kai skrydį vykdantis oro vežėjas pagrįstai tikisi, kad tvarkaraštyje numatytas skrydžio išvykimo laikas bus atidėtas:

 1. dviem ar daugiau valandoms – 1 500 km ar mažesnio atstumo skrydžių atveju; arba
 2. trims ar daugiau valandoms – visų didesnio kaip 1 500 km atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1 500–3 500 km atstumo skrydžių atveju; arba
 3. keturioms ar daugiau valandoms – visų skrydžių, kuriems netaikomas a arba b punktas, atveju.

Jumis turi būti pasirūpinta.

Tačiau jei Jums tenka laukti skrydžio ilgiau nei 5 valandas, turite teisę per 7 dienas atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą sumą, už neįvykusios kelionės dalį arba dalis sumokėtą sumą ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis nebeteko prasmės, taip pat tam tikrais atvejais kaip galima artimesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą.

Vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo išaiškinimu sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07, C-581/10 ir C-629/10, Reglamentas aiškintinas taip, kad teisės į kompensaciją taikymo tikslais atidėtų skrydžių keleiviai gali būti prilyginti atšauktų skrydžių keleiviams, taigi jie gali remtis teise į kompensaciją, kai dėl atidėto skrydžio praranda tris valandas ar daugiau laiko, t. y., kai jie pasiekia galutinę paskirties vietą trimis ar daugiau valandų vėliau nei iš pradžių oro vežėjo numatytas atvykimo laikas. Kompensacija nemokama, jei šį atidėjimą/vėlavimą lėmė nenugalimos jėgos aplinkybės.

Oro vežėjas turi suteikti Jums galimybę pasirinkti:

 • per 7 dienas atgauti visus bilieto pirkimo pinigus, už neįvykusios kelionės dalį arba dalis sumokėtus pinigus ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtus pinigus, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis nebeteko prasmės; taip pat tam tikrais atvejais – kaip galima greičiau, skrydį į pirmąją išvykimo vietą; arba
 • kaip galima greitesnį nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis; arba
 • nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą panašiomis kelionės sąlygomis kitu keleiviui patogiu laiku, jeigu yra vietų.

Pasirinkus laukti kito skrydžio, Jums priklauso teisė į rūpinimąsi.

Tam tikrais atvejais, Jums priklauso kompensacija. Kompensacija nepriklauso, jei skrydis atšauktas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba jeigu apie skrydžio atšaukimą buvo pranešta iš anksto, t.y., mažiausiai prieš 2 savaites iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko; ne daugiau kaip prieš 2 savaites ir ne mažiau kaip prieš 7 dienas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitu maršrutu, išvykstant ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykstant į galutinę paskirties vietą mažiau kaip 4 valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką; mažiau kaip prieš 7 dienas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitu maršrutu, išvykstant ne daugiau kaip 1 valanda anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykti į galutinę paskirties vietą mažiau kaip 2 valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką.

Jei atvykote registruotis skrydžiui nustatyta tvarka ir laiku, o Jus atsisako vežti nesant pagrįstų priežasčių, pavyzdžiui, sveikatos, saugos ar saugumo sumetimų arba dėl nepakankamų kelionės dokumentų.

Kai skrydį vykdantis oro vežėjas pagrįstai tikisi, kad turės atsisakyti vežti tam tikro skrydžio keleivius, jis pirmiausia ieško savanorių, sutinkančių atsisakyti rezervavimo mainais į kompensaciją atitinkamo keleivio ir skrydį vykdančio oro vežėjo sutartomis sąlygomis.

Keleivis, nepriklausomai nuo to, ar jis savanoris, ar buvo atsisakyta vežti be jo sutikimo, turi teisę:

 • gauti kompensaciją;
 • savo pasirinkimu atgauti už bilietą sumokėtus pinigus arba vykti kitu maršrutu;
 • į rūpinimąsi.

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas perkelia keleivį į aukštesnę klasę, nei nurodytoji įsigytame biliete, jis negali reikalauti už tai jokio papildomo mokesčio.

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas perkelia keleivį į žemesnę klasę, nei nurodytoji įsigytame biliete, jis per septynias dienas privalo sugrąžinti:

 • 30% bilieto kainos – visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju;
 • 50% bilieto kainos – visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių, išskyrus skrydžius tarp valstybių narių europinės teritorijos ir Prancūzijos užjūrio departamentų, ir kitų 1500–3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;
 • 75% bilieto kainos – visų skrydžių, kuriems netaikomas 1 arba 2 punktas, atveju, įskaitant skrydžius tarp valstybių narių europinės teritorijos ir Prancūzijos užjūrio departamentų.

Jei Jūs nepatenkinti oro vežėjo teikiamomis paslaugomis, pretenzijas nedelsiant pateikite raštu oro vežėjui. Jei Jūsų skrydis atidėtas, atšauktas, Jus atsisakyta vežti, galite naudoti šią formą.

Jeigu padaroma žala bagažui, nedelsiant arba vėliausiai per 7 dienas privalote pateikti skundą oro vežėjui. O jeigu bagažas vėlavo, skundą turite pateikti ne vėliau kaip per 21 dieną nuo tos dienos, kai Jums buvo perduotas bagažas.

Jei skrydis buvo atšauktas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (prastos oro sąlygos taip pat laikomos force majeure aplinkybe), aviakompanija neprivalo mokėti keleiviams kompensacijų dėl skrydžio atšaukimo, tačiau aviakompanija turi pareigą rūpintis keleiviais.

Apie reikiamą pagalbą neįgalieji ir riboto judrumo keleiviai turėtų vežėjui pranešti bent 48 val. iki išvykimo. Tokia pagalba turi būti nemokama.

Daugiau apie neįgaliųjų ir riboto judrumo keleivių teises keliaujant oru rasite čia.

Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijų, jei gali įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių.

Tokios aplinkybės kyla dėl:

 • politinio nestabilumo;
 • meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio;
 • pavojaus saugumui;
 • netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir
 • streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui.

Kalbant apie orlaivio technines problemas, svarbu pažymėti, kad atsisakyti sumokėti kompensaciją galima nebent tada, kai techninės problemos atsirado dėl įvykių, kurie dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių nėra būdingi normaliai oro vežėjo veiklai ir kurių jis negali realiai valdyti (Europos teisingumo teismo sprendimas byloje C-549/07).

Nacionalinės teisėsaugos institucijos, kurios užtikrina ir taiko Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, pateikia preliminarų nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašą.

 • 250 eurų visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju;
 • 400 eurų visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir kitų 1500–3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;
 • 600 eurų visų skrydžių, kuriems netaikomas 1 arba 2 punktas, atveju.

Apytikrį skrydžių atstumą tarp oro uostų, įvesdami oro uostų kodus, galite sužinoti čia.

Šių kompensacijų dydžiai gali būti sumažinti 50%, jeigu keleiviai į galutinę paskirties vietą nukreipiami kitu maršrutu ir kito skrydžio atvykimo laikas yra vėlesnis už keleivio įsigytame biliete nurodytą tvarkaraščio atvykimo laiką mažiau kaip:

 • 2 valandomis – 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju;
 • 3 valandomis – visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir kitų 1500–3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;
 • 4 valandomis – visų skrydžių, kuriems netaikomas 1 arba 2 punktas, atveju.

Apytikrį skrydžių atstumą tarp oro uostų, įvesdami oro uostų kodus, galite sužinoti čia.

Kiekvienoje ES valstybėje narėje yra įsteigtos Nacionalinės teisėsaugos institucijos, kurios užtikrina ir taiko Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

Sąrašą galite rasti čia.

Į atitinkamą instituciją reikia kreiptis pagal įvykio vietą (pvz., jei Jums atidėjo skrydį Paryžiuje, reikės kreiptis į instituciją Prancūzijoje) užpildant šią formą.

Svarbiausia, nepamirškite, kad oro vežėjas Jus turi informuoti apie Jūsų teises. Vis tik, jei Jūsų neinformuoja arba trukdo kalbos barjeras, yra ir kitų išeičių.

Oro uostuose įstrigę arba dingusio bagažo laukiantys keleiviai jau gali iškart pasitikrinti savo teises naudodamiesi išmaniojo telefono programėle. Parsisiųsti galite čia.

Galite tiesiog atsispausdinti mūsų lankstuką apie oro keleivių teises.

Dėl informacijos apie rankinio bei krovinių skyriaus bagažo vežimo sąlygas ir taisykles Jums reikėtų kreiptis į Jus skraidinantį oro vežėją ar jo atstovus. Dėl gyvūnų ir nestandartinių išmatavimų bagažo vežimo sąlygų taip pat visada reikia teirautis oro vežėjo.

Oro vežėjo atsakomybės riba bagažo dingimo ar sugadinimo atveju neviršija Monrealio konvencijoje numatytų specialiųjų skolinimosi teisių (maždaug 1320 eurų), todėl, jeigu registruotame bagaže ketinate vežti vertingesnius daiktus, reikėtų deklaruoti jų vertę bei papildomai apdrausti bagažą.

Lagamino turinį pasitikrinkite tik atskridę bagažo skyriuje, vėliau negalėsite įrodyti daiktų dingimo fakto.

Oro vežėjai siūlo savo klientams papildomas etiketes, kuriose reikia pažymėti vardą, pavardę ir telefoną, ir jas pritvirtinti ant lagamino, tuomet lieka daugiau vilčių, kad dingęs lagaminas sugrįš teisėtam šeimininkui.

Didžioji dalis lagaminų yra juodos spalvos, tad vertėtų atsiminti, kad visada lengviau apibūdinti dingusį bagažą ir jį rasti, jei šis būtų, pvz., oranžinis, arba išskirti jį ryškiu raišteliu.

Oro uostuose taikoma bagažo įvyniojimo į plėvelę paslauga, kuri sumažina tikimybę, kad Jūsų bagažas bus apvogtas.

Užpildžius specialios formos dokumentą dėl dingusio bagažo („Property Irregularity Report“) taip pat reikėtų parašyti pretenziją skrydį vykdžiusiai aviakompanijai, nes ne visos aviakompanijos „Property Irregularity Report“ formos užpildymą pripažįsta kaip pretenzijos pateikimą raštu ir laiku.

Bagažas laikomas dingusiu, kai tai pripažįsta aviakompanija arba jis neatvežamas per 21 dieną nuo tos dienos, kai turėjo būti atvežtas.

Skundą svarbu pateikti laiku ir raštu – per 21 dieną nuo tos dienos, kai bagažas pristatomas. Jei bagažas buvo sugadintas, iš jo dingo dalis daiktų, skundą oro vežėjui reikia pateikti per 7 dienas.

Vėluojant bagažui turite teisę įsigyti būtiniausius daiktus, be kurių negalite apsieiti kelionės metu, pvz., higienos reikmenis, tam tikrus drabužius. Saugokite pagrindžiamų pirkinių čekius ir juos pateikite oro vežėjui kartu su pretenzija. Tačiau taip pat verta atsiminti, kad vežėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo, jeigu jis įrodo, kad jis, jo darbuotojai ir atstovai ėmėsi visų prieinamų protingų priemonių žalai išvengti, arba tai, kad jam ar jiems buvo neįmanoma imtis šių priemonių.

Oro uoste iš karto paprašykite specialios formos dokumento dėl vėluojančio bagažo („Property Irregularity Report“).

Oro uoste iš karto paprašykite specialios formos dokumento dėl dingusio bagažo („Property Irregularity Report“).

Jei bagažas dingo nukeliavus į užsienio valstybę, turite teisę įsigyti būtiniausius reikmenis, be kurių negalite apsieiti kelionės metu, pvz., higienos reikmenis, tam tikrus drabužius. Saugokite tokių pirkinių čekius ir juos pateikite oro vežėjui kartu su pretenzija. Tačiau taip pat verta atsiminti, kad vežėjas neatsako už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo, jeigu jis įrodo, kad jis, jo darbuotojai ir atstovai ėmėsi visų prieinamų protingų priemonių žalai išvengti, arba tai, kad jam ar jiems buvo neįmanoma imtis šių priemonių.

Jei bagažas neatsiranda per 21 dieną arba jis jau anksčiau pripažįstamas dingusiu, reikia raštu pateikti pretenziją skrydį vykdžiusiai aviakompanijai. Jei įmanoma, keleivis turėtų išsaugoti ir pateikti bagaže vežamų daiktų pirkimo čekių kopijas (arba mokėjimo kortelės išrašą). Taip oro vežėjui lengviau įvertinti atsiradusią žalą ir ją kompensuoti. Nesant galimybės nustatyti bagaže buvusių daiktų vertės, aviakompanijos savo taisyklėse yra numačiusios žalos kompensavimo galimybę pagal bagažo svorį arba keleiviui sudarius bagaže buvusių daiktų sąrašą ir patiems juos įvertinus.

Visoje Europos Sąjungoje galioja 2 metų įstatyminės garantijos terminas reikalavimams dėl daiktų trūkumų pareikšti.

Jūs turite teisę reikalauti nemokamai suremontuoti ar pakeisti nekokybišką prekę, o jei tai neįmanoma, galite reikalauti sumažinti kainą ar grąžinti sumokėtus pinigus. Iškilus problemai, nedelsiant raštu kreipkitės į pardavėją ir jo įgaliotą atstovą Lietuvoje (jei toks yra).

Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymas dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių įtvirtino teisę vartotojams perkant prekes Lietuvoje, jas apsigalvojus pakeisti ar grąžinti per 14 dienų terminą, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino. Žinoma, reikia turėti pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą, prekė neturi būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos, taip pat nustatytas išimčių sąrašas dėl prekių, kurių negalima grąžinti.

Kitose ES šalyse ši teisė nėra reglamentuota, todėl perkant prekes, visada pasiteiraukite pardavėjo apie tokią galimybę.

Jei prekė nekokybiška, neatitinka nurodytų parametrų, vartotojas turi teisę į nemokamą prekių atitikimo sutarčiai užtikrinimą jas pataisant ar pakeičiant. Prekių siuntimo išlaidas taip pat turi padengti pardavėjas (jei siuntėte pats, pridėkite siuntimo čekį. Tik jei prekių pataisyti ar pakeisti neįmanoma ar neproporcinga, vartotojas turi teisę į atitinkamą kainos sumažinimą arba su tomis prekėmis susijusios sutarties nutraukimą ir pinigų susigrąžinimą.

Prieš siunčiant prekes atgal pardavėjui, būtinai pateikite jam rašytinį skundą ir suderinkite, koks siuntimo būdas jam tinka.