Pradinis
ECC-Net

ECC-Net

Apie ECC-Net

Nemokama asmeninė pagalba vartotojams, susidūrusiems su problemomis perkant kitose Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje

Europos vartotojų centrų tinklą (ECC-Net) sudaro 30 centrų, įsteigtų visose 27 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Norvegijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Centrai teikia nemokamą  informaciją, konsultuoja ir padeda vartotojams, kuriems kilo problemų dėl kitoje tinklui priklausančioje šalyje įsigytų prekių ar paslaugų.

Tinklas padeda užtikrinti vartotojų teises visoje ES erdvėje ir tai skatina piliečius intensyviau naudotis vidaus rinkos privalumais.

Mūsų istorija

15 darbo metų siekiant užtikrinti geresnę tarptautinę vartotojų apsaugą

ECC-Net buvo įkurtas sujungus Bendrijos tinklą, skirtą neteisminiams vartotojų ginčams spręsti (EEJ-Net), ir Europos vartotojų centrus (Euroguichet). Tai nacionalinio ir ES lygmenų bendradarbiavimo pavyzdys, nes Centrai priklauso valstybės institucijoms arba pelno nesiekiančioms organizacijoms valstybėse narėse, Islandijoje ir Norvegijoje, o prie jų finansavimo prisideda ES.

ECC-Net auga plečiantis ES:  2007 metais įsteigti nauji centrai Bulgarijoje ir Rumunijoje, 2013 metais – Kroatijoje.

Nuo pat pradžių ECC-Net misija buvo labai aiški – didinti vartotojų pasitikėjimą perkant kitose šalyse ir padėti vartotojams pasinaudoti visais bendrosios rinkos privalumais. Tai reiškia, kad reikia supaprastinti ES vartotojų teisių įgyvendinimą vykdant tarptautinius sandorius ir numatyti besiformuojančias tendencijas.

Nuo 2005 metų ES valstybių piliečių vartojimo įpročiai gerokai pasikeitė, kartu išaugo ir jų lūkesčiai. ECC-Net per metus gaunamų informacijos ir pagalbos prašymų skaičius padidėjo nuo 43 000 (2005 metais) iki daugiau nei 120 000 (2019 metais). Pagrindinis šio augimo veiksnys yra elektroninė prekyba – šiandien su ja susiję skundai sudaro daugiau nei 60 proc. visų skundų, be to, manoma, kad šis skaičius tik didės.

Sužinokite daugiau: 10 metų veiklos ataskaita

Sužinokite daugiau: 15 metų ECC-Net veiklos ataskaita

Mūsų misija

Padidinti pasitikėjimą tarptautine prekyba ES

ECC-Net misija yra teikti nemokamą pagalbą ir konsultacijas vartotojams visoje ES, Islandijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje, susidūrusiems su problemomis perkant kitoje šalyje.

Mes dirbame tam, kad Europos piliečiai geriau suprastų ir gintų savo, kaip vartotojų, teises bei pasinaudotų Europos vidaus rinkos privalumais.

Mūsų misija yra užtikrinti, kad tarptautinės prekybos teisės aktai būtų tinkamai suprantami ir jų būtų laikomasi. Šis procesas yra dvikryptis, nes mes taip pat siekiame didinti prekybininkų informuotumą apie vartotojų teises ir padedame jiems užtikrinti, kad klientams iš kitų šalių siūlomi  gaminiai bei paslaugos atitiktų visus teisinius reikalavimus.

Kilus ginčams tarp vartotojų ir prekybininkų, ECC-Net siekia rasti kompromisą ir užmegzti santykius, pagrįstus pasitikėjimu, objektyviu elgesiu, skaidrumu ir konfidencialumu.

ECC-Net, jungiantis 30 nacionalinių centrų, siekia užtikrinti efektyvų centrų bendradarbiavimą. Tai – bendrai veikiantis tinklas, todėl kiekvieno centro tikslas yra nuolat gerinti paslaugų kokybę ir didinti ECC-Net žinomumą ES lygmeniu.

Papildoma ECC-Net užduotis – remti politikos ir įstatymų tobulinimą. Centrai bendradarbiauja su ES ir nacionalinėmis institucijomis, kartu nustato svarbiausias vartotojų teisių problemas ir jų sprendimui būtiną įstatymų leidybos procesų raidą. Taip ECC-Net prisideda prie nacionalinių ir ES teisinių sistemų stiprinimo bei vartotojų teisės įgyvendinimo.

Mūsų vertybės

Dirbti profesionaliai ir siekti vartotojams bei prekybininkams draugiškų sprendimų, kartu užtikrinant skaidrumą, objektyvumą ir konfidencialumą

Orientacija į klientą

Kaip galėdami stengiamės, kad vartotojai gautų reikiamos informacijos, patarimų ir pagalbos. Mūsų veikla  skirta vartotojams, todėl mes aktyviai stengiamės numatyti jų poreikius ir teikti reikiamą informaciją bei paslaugas.

Profesionalumas

Teikiame aiškią ir tikslią informaciją. Esame įsipareigoję greitai atsakyti į užklausas, nukreipti vartotojus pas tinkamus atstovus. Ir kaip atskiri centrai, ir kaip bendras tinklas nuolat ieškome būdų, kaip pagerinti savo paslaugų kokybę.

Skaidrumas

Vartotojams ar prekybininkams visada aiškiai nurodome, ką galima padaryti, o ko ‒ ne. Analizuodami konkrečius atvejus ir teikdami rekomendacijas, veikiame visiškai skaidriai. Visais atvejais išsamiai nurodome teisinį pagrindą.

Objektyvumas

Laikomės  sąžiningumo ir pasitikėjimo principų, todėl nepalaikome vienos ar kitos pusės. Siekiame įrodyti įstatymų tiesą, juos paaiškinti ir rasti kompromisą, kuris būtų teisingas ir priimtinas abiem šalims.

Konfidencialumas

Išlaikome visų duomenų ir informacijos konfidencialumą.

Europos vartotojų centrai kitose šalyse