Kelionė traukiniu

28 vasario, 2024

Keliaudami traukiniu prisiminkite pagrindines keleivių teises:

  • Jeigu Jums neaiškios kelionės sąlygos ar norite sužinoti, kaip greičiau ir pigiau nukeliauti, nežinote, kokia kita stotelė,- klauskite atsakingų darbuotojų geležinkelio stotyje ar traukinyje, prašykite, kad informacija būtų pateikta aiškiai, išsamiai ir Jums suprantamai.
  • Jūs turite teisę su vežtis su savimi dviračius, tačiau įsitikinkite, jog jie lengvai valdomi ir nedaro neigiamos įtakos keleiviams ar traukiniui.
  • Prašykite pagalbos įsėdant į traukinį ar išlipant, jei esate ribotų judėsenos galimybių keleivis. Prisiminkite, jog apie pagalbą privalote pranešti ne vėliau kaip 48 h iki reikiamos pagalbos suteikimo. Jei norite gauti reikiamą pagalbą, atvykite į sutartą vietą nustatytu laiku, bet ne anksčiau nei likus 60 min iki išvykimo laiko. Jei tikslus laikas nebuvo sutartas, atvykite ne vėliau kaip 30 min iki išvykimo ar registracijos pradžios. Jei dėl geležinkelio įmonės kaltės buvo padaryta žala ar prarasta Jūsų judėjimo įranga, raštu kreipkitės dėl žalos atlyginimo.
  • Traukinio avarijos atveju dėl patirtų sužalojimų arba keleivio žūties Jūs turite kreiptis į atsakingą geležinkelio įmonę. Per 15 dienų įmonė turėtų išmokėti išankstinę išmoką, padengiančią skubias išlaidas.
  • Jei dėl vežėjo kaltės Jūs praradote ar buvo sugadintas registruotas bagažas, kreipkitės, Jūs turite teisę reikalauti atlyginti žalą ar nuostolius. Pavėlavus pakrauti ar pristatyti registruotą bagažą, Jūs galite reikalauti iš geležinkelių įmonės sumokėti kompensaciją.
  • Skundą pateikite geležinkelių bendrovei raštu. Į jį bendrovė privalo atsakyti per 1 mėnesį, o per 3 mėnesius galutinai išspręsti skundą.

Vėluoja ar atšauktas traukinys?

Žinokite, kaip elgtis, jei kelionė traukiniu vėluoja ar buvo atšaukta:

  • Tuo atveju, kai traukinys vėluoja 60 min ir daugiau, turite teisę atsisakyti toliau vykti ir reikalauti kompensuoti visą bilieto kainą, nepaisant to, kokią kelio dalį jau nuvažiavote. Teiraukitės dėl grąžinimo į pradinę išvykimo vietą.
  • Jei nusprendėte tęsti kelionę tuo pačiu ar panašiu maršrutu, prašykite vežėjo kompensacijos už traukinio vėlavimą. Jei traukinys vėluoja nuo 60 iki 119 min, vežėjas privalo kompensuoti mažiausiai 25 % bilieto kainos, jei vėluoja daugiau nei 120 min- privaloma kompensuoti mažiausiai 50 %. Dėl kompensacijos raštu pateikite prašymą. Kompensaciją išmokėti bendrovė privalo per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Prisiminkite, jog tais atvejais, kai kelionė vėluoja ar yra atšaukta dėl nuo vežėjo nepriklausančių aplinkybių, teisė į kompensaciją negalima.
  • Kelionei vėluojant mažiausiai 60 min teiraukitės nemokamo maisto ar gaiviųjų gėrimų. Jei dėl vėlavimo būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų, kreipkitės į vežėją dėl nemokamo apgyvendinimo ir transporto iš geležinkelių stoties į apgyvendinimo vietą.
  • Jei kelionė traukiniu atšaukta, galite kreiptis į vežėją reikalaudami parūpinti alternatyvias transporto paslaugas.

 

Daugiau informacijos apie geležinkelių keleivių teises ir pareigas galite rasti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1371/2007 čia.