El. prekyba

28 vasario, 2024

Ką reikia žinoti perkant internetu?

Pagrindinės Jūsų teisės:

Jūsų teisė gauti informaciją

 • prekės ar paslaugos savybes;
 • duomenis apie pardavėją – vardą, pavardę ar pavadinimą;
 • buveinės adresą;
 • kontaktinius duomenis (telefono numerius, elektroninio pašto adresą ir pan.);
 • bendrą prekių ar paslaugų kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai;
 • apmokėjimo, pristatymo;
 • sutarties vyk­dymo tvarką, prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo terminą;
 • teisę atsisakyti sutarties;
 • prekės garantinio aptarnavimo sąlygas;
 • apie galimybę pateikti skundą ar reikalauti žalos atlyginimo ne teismo tvarka ir pasi­naudojimo ja sąlygas.

Jūsų teisė atsisakyti sutarties

Vartotojas turi teisę nenurodydamas jokios prie­žasties per 14 dienų atsisakyti internetu sudary­tos sutarties, išskyrus nustatytas išimtis. Jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties per 12 mėnesių.

Jeigu vartotojas atsisako sutarties, iš jo gali būti reikalaujama atlyginti tik tiesiogines prekių grą­žinimo (siuntimo arba grąžinimo paštu) išlaidas, jeigu šių išlaidų neprisiima pardavėjas. Negalima atsisakyti kai kurių sutarčių, pavyzdžiui:

 • dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių;
 • dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 • dėl tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių finansų rinkos svyravimų, kurie gali kilti sutarties atsisakymo laikotarpiu;
 • dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grą­žinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos prie­žasčių;
 • dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba su­pakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
 • sudarytų viešajame aukcione;
 • apgyvendinimo, prekių vežimo, automo­bilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalai­kio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis.

Pardavėjo pareiga grąžinti pinigus

Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas. Grąžinti vartotojui visas sumokėtas sumas pardavėjas turi tokiu pat mo­kėjimo būdu, kokį naudojo vartotojas mokėdamas pardavėjui, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Vartotojas, nutraukęs sutartį, atsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu jis atliko veiksmus, nebūtinus prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Patarimai, kaip saugiai apsipirkti

Būkite atsargūs suktybių atveju, kadangi pasitaiko nemažai fiktyvių prekybos internetu portalų. Būkite apdairūs ir pasitikrinkite, ar prekybos internetu puslapis veikia pakankamai ilgai, kokius rezultatus pateikia internetinės paieškos sistemos (pvz., vartotojų atsiliepimai) ir pan.

Nerizikuokite pirkdami prekybos internetu portale, kuris nepateikia savo adreso ir telefono, o nurodo tik elektroninio pašto adresą.

Atkreipkite dėmesį, ar prekybos internetu portalas yra saugomas. Saugomo portalo interneto adresas prasideda „https“, o ne „http“, apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe matyti spynos arba rakto simbolis. Jeigu jų nėra, patartina nepirkti tokiame portale.

Jeigu išsirinkote ir jau nusipirkote prekę, būtinai atsispausdinkite ar išsisaugokite užsakymo kopiją su patvirtinimo numeriu, visas sąlygas ir taisykles, – taip turėsite pirkimo kvitą atitinkantį dokumentą ir turėsite dokumentus, kurių prireiks iškilus problemoms.

Atidžiai perskaitykite pirkimo-pardavimo perkant internetu sutarties sąlygas, ar nėra smulkiomis raidėmis parašyta, kad Jums reikės sumokėti kokius nors kitus „paslėptus“ mokesčius ir pan.

Kur kreiptis pagalbos?

Vartotojas, manantis, kad jo teisės pažeistos, turi raštu kreiptis į pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus. Jeigu vartotojas per protingą terminą negauna pardavėjo atsakymo arba jį gavęs mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas.

Jeigu vartotojas prekes ar paslaugas įsigijo iš kitoje Eu­ropos Sąjungos valstybėje narėje ar Islandijoje ir Norvegijoje veikiančio pardavėjo ar paslaugos teikėjo, dėl pažeistų teisių gynimo gali kreiptis į Europos vartotojų centrą.

Jei vartotojas įsigijo prekes ar  paslaugas iš Lietuvoje veikiančio pardavėjo ar paslaugos teikėjo, dėl pažeistų teisių gynimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Daugiau informacijos apie savo teises perkant prekes internetu ar ne prekybai skirtoje vietoje galite rasti čia.