Kelionė vandens transportu

28 vasario, 2024

Keliaujate vandens keliu?

 • Pasidomėkite, ar keliaujant pasirinkta vandens transporto priemone galėsite pasinaudoti numatytomis keleivių teisėmis. Daugiau apie vandens transporto priemones bei keliones, kurioms netaikomos numatytos teisės, galite sužinoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1177/2010 2 str. (nuoroda į ES teises aktus).
 • Žinokite neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teises: bilietų pardavėjas privalo siūlyti bilietus ar rezervacijas be papildomo mokesčio, be to, negali atsisakyti rezervuoti, išduoti bilietą ar įlaipinti būtent dėl negalios ar riboto judumo. Jums privalo suteikti galimybę susipažinti su kelionės sąlygomis Jums suprantama kalba ir forma bei nemokamai suteikti pagalbą laivuose ar uostose. Nepamirškite, jog apie reikiamą suteikti pagalbą Jūs privalote pranešti ne vėliau kaip 48 h iki reikiamos pagalbos suteikimo. Jei dėl vežėjo aplaidumo Jums sugadino judėjimo ar kitą specialią įrangą, arba ją prarado, reikalaukite žalos atlyginimo.
 • Jei Jūsų teisės buvo pažeistos arba patyrėte žalos, raštu kreipkitės į vežėją ar terminalo operatorių. Jūs turite tai padaryti per 2 mėnesius nuo tos dienos, kai vežimo paslauga buvo ar turėjo būti suteikta. Vežėjas per mėnesį nuo skundo gavimo Jums privalo atsakyti. Galutinai išnagrinėti skundą paslaugos teikėjas privalo per 2 mėnesius nuo skundo gavimo.

Atšaukė ar atidėjo kelionę?

 • Jums kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei praėjus 30 minučių po numatyto išvykimo laiko privalo būti suteikta informacija apie atšauktą ar atidėtą kelionę. Jei kelionė atšaukta arba išvykimas atidėtas ilgiau kaip 90 minučių nuo planuoto išvykimo laiko, teiraukitės nemokamų užkandžių, patiekalų ar gaiviųjų gėrimų.
 • Prašykite nemokamos nakvynės arba kompensacijos iki 80 EUR už naktį (kompensuoja ne daugiau kaip už tris naktis), kai dėl atšauktos ar atidėtos kelionės Jums tampa būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų arba ilgiau nei Jūs ketinote.
 • Atdėjus išvykimą Jūs galite pasirinkti: vykti į galutinę atvykimo vietą kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis (kuo anksčiau, ir be jokio papildomo mokesčio) arba atgauti sumokėtus pinigus už bilietą ir nemokamai grįžti į pradinę išvykimo vietą.
 • Neprarasdami teisės būti vežamais reikalaukite kompensacijos, jei į galutinę atvykimo vietą būsite atvežti vėliau nei nustatyta vežimo sutartyje. Minimali kompensavimo suma yra 25 % bilieto kainos, jei vėluojama ne mažiau kaip:
  • vieną valandą, kai planuota kelionė trunka ne ilgiau kaip 4 valandas;
  • 2 valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 4 valandas, bet neviršija 8 valandų;
  • 3 valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 8 valandas, bet neviršija 24 valandų;
  • 6 valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 24 valandas.

  Jei vėlavimas dvigubai viršija aukščiau nustatytą laiką, kompensacija yra 50 % bilieto kainos.

 • Reikalaukite atitinkamos kompensacijos, jei turite nuolatinį ar sezoninį bilietą ir šių bilietų galiojimo laikotarpiu nuolat susidūrėte su atidėtais atvykimais.

Daugiau informacijos apie jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teises rasite Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1177/2010 čia.