Home
Lithuanian legislation

Lithuanian legislation

The Civil Code of the Republic of Lithuania

(State news, 2000, No. 74-2262)

Lithuanian Republic of Consumer Protection Law

(State news, 1994, No. 94-1833; 2007, Nr. 12-488)

Lithuanian Republic Law on Product Safety

(State news, 2001, No. 64-2324)

Lithuanian Republic of subordinate legislation

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo"

(State newss, 2001, No. 58-2105)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo"

(State news, 2001, No. 51-1778)